X prikazSlike
naslovnaSlika

Pričajmo o seksualnom zlostavljanju djece: Osnaživanje pedijatara u prepoznavanju seksualno zlostavljane djece (jednodnevni trening na Medicinskom fakultetu u Foči)

2023-09-12

Foča, 28.09.2023. - amfiteatar Medicinskog fakulteta 

Agenda

10:00-10:30 Dejan Bokonjić & Jelisaveta Sanja Rolović
Otvaranje kursa, upoznavanje sa temom i programom kursa.
Upoznavanje učesnika sa ciljevima, načinom rada i očekivanim ishodom kursa. Predstavljanje predavača & pojedinačno predstavljanje učesnika, njihova očekivanja.
10:30-11:00 Rezultati upitnika i diskusija
11:00-11:45 JS Rolović
Kada, kako i zašto pokrenuti razgovor o seksualnom zlostavljanju? (oblici seksualnog zlostavljanja, Definicija – Seksualna zloupotreba djece, Koliko je često?) Predrasude o seksualnom zlostavljanju djece.
11:45-12.15 Pauza za kafu

12:15-12:45 JS Rolović
“Sve izgleda normalno“ film o porodici u kojoj se događa seksualno zlostavljanje djeteta. & Diskusija i reakcije, komentari na film i prve asocijacije.
12:45-13:30 D. Bokonjić
Uloga pedijatra. (Znaci i simptomi SZD, Kako se pedijatar postavlja u situaciji kada posumnja da je dijete seksualno zlostavljano) Pedijatrijsko zbrinjavanje seksualno zlostavljanog djeteta. Adamsova klasifikacija.
13:30-14:30 Pauza za ručak

14:30-15:15 JS Rolović
Ponašanje djeteta i kako razgovarati sa djetetom (zašto djeca ćute, intervju sa djetetom, primjer adekvatnih i neadekvatnih pitanja). Razgovor sa roditeljima.
15:30-16:30 A. Salamadić
Postupak sa djetetom žrtvom zlostavljanja. Procedure i postupci u Republici Srpskoj. Odgovornosti ljekara.
16:30 - Zaključak seminara i sertifikacija
slika