X prikazSlike
naslovnaSlika

Udruženje pedijatara Republike Srpske je uspješno privelo kraju humanitarnu akciju "S ljubavlju hrabrim srcima"

2023-10-31

Udruženje pedijatara Republike Srpske je, u prisustvu Predsjednika Republike Srpske i drugih zvaničnika Republike, uručilo nabavljenu opremu bolnicama.  

Svečano uručenje opreme je obavljeno 30. oktobra u prostorijama UKCRS. Prisustvovali su mu članovi Predsjedništva Udruženja pedijatara, odgovorni ljekari po pojedinim bolnicama, direktori svih bolnica u Republici Srpkoj, direktor Kliničko-bolničkog centra u Gračanici i direktorica Opće kantonalne bolnice u Kantonu Livno.U toku ove humanitarne akcije 154 donatora je ukupno uplatilo iznos od 1 160 000 KM koji je bio namjenjen obezbjeđenju savremenog neonatalnog transporta. Tokom 10 mjeseci, kroz transparentan i zakonski vođen proces, nabavljeno je 19 inkubatora, od toga deset transportnih, sedam stacionarnih, jedan hibridni i jedan inkubator za vazdušni transport. Pored toga, nabavljeni su i reanimacioni stolovi, monitori, perfuzori i pulsni oksimetri. Ova oprema je raspoređena prema potrebama, sa ciljem da se uravnoteže mogućnosti za opskrbu vitalno ugroženog novorođenčeta u svim bolnicama Republike Srpske. Uporedo sa nabavkom opreme, započet je i proces edukacije ljekara i medicinskih sestara. Do sada su sertifikovani kurs reanimacije novorođenčeta završila 62 polaznika. 
slikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslikaslika