SCRIPTA PEDIATRICA Vol. 2 No. 1-2 (2019) SCRIPTA PEDIATRICA - Suplement 1 Vol. 1 No. 1-2 (2018) SCRIPTA PEDIATRICA Vol. 1 No. 1-2 (2018)
O časopisu

PISMO UREDNIKA

Poštovane koleginice i kolege,

Ne kaže se uzalud u narodu da je ”svaki početak težak” i da se prvo moramo potruditi pa tek onda ubirati plodove rada. Tako je u svim segmentima života, pa i u poslu. Koliko dosežu naše ambicije, toliko se i trudimo. Koliko daleko je naš cilj, toliko ka njemu žurno koračamo.
Evo pred nama se nalazi prvi dvobroj Scripta Pediatrica, časopis Udruženja pedijatara Republike Srpske. Osnovali smo ga sa željom da naše radove i predavanja koje već godina prikazujemo na našim sastancima stavimo u pisanu formu i učinimo ih dostupnim svim onima koji se bave ili koji uče pedijatriju. Časopis je otvoren za saradnju sa svim onima koji se bave djecom i dječijim zdravljem, bilo da su pedijatri, dječiji hirurzi, otorinolaringolozi ili npr. fizijatri. Otvoren je za farmakologe i predkliničare koji se bave specifičnostima dječijeg organizma. Želimo da doprinesemo daljem unapređenju naše prakse, istraživanja i obrazovanja i napravimo platformu za povezivanje stručnjaka u oblasti pedijatrije u regionu.


Glavni i odgovorni urednik

Prof. dr Jelica Predojević Samardžić

Uređivački odbor

Uređivački odbor

SCRIPTA PEDIATRICA

Časopis Udruženja pedijatara Republike Srpske

OSNIVAČ, VLASNIK I IZDAVAČ
Udruženje pedijatara Republike Srpske
Predsjednik udruženja: prof. dr sc. Jelica Predojević Samardžić

UREĐIVAČKI ODBOR

Glavni i odgovorni urednik
Prof. dr sc. Jelica Predojević Samardžić

Urednici:
Prof. dr sc. Snežana Petrović Tepić
Prof. dr sc. Gordana Bukara Radujković
Prof. dr sc. Svjetlana Stoisavljević Šatara
Prof. dr sc. Zdenka Krivokuća
Prof. dr sc. Nela Rašeta
Prof. dr sc. Nada Letić
Prof. dr sc. Sanja Špirić
Asist. dr Stojislav Konjević
Prim. mr. sc. dr Aleksandra Serdar
Asist. mr sc. dr Želimir Erić
Prim. mr sc. dr Đurđica Stevanović-Papić
Prim. dr Vesna Novaković

MEĐUNARODNI UREĐIVAČKI ODBOR

Prof. dr sc. Radovan Bogdanović (Srbija)
Prof. dr sc. Nedeljko Radlović (Srbija)
Prof. dr sc. Jelena Roganović (Hrvatska)
Prof. dr sc. Zoran Krstić (Srbija)
Prim. mr sc. dr Dragana Lozanović (Srbija)

Kontakt informacije

Adresa redakcije:
Klinika za dječije bolesti, UKC Republike Srpske; Ulica 12 beba 2a, 78 000 Banjaluka, BiH
Telefon/fax: 00 387 51 342 339
E-mail: scriptapediatrica@gmail.com

Želiš da napišeš članak? [PDF]